Obstarávanie

22.7.2024 Výzva na predloženie ponúk - zariadenie pre nakládku rýb

16.1.2024 Záznam z prieskumu trhu - zariadenie pre klietkový chov rýb

11.12.2023 Výzva na predloženie ponúk - zariadenie pre klietkový chov rýb.

8.11.2023 Oprava názvu projektu investície do akvakultúry 14 2021.

28.10.2023 Oprava názvu projektu Investície do akvakultúry 12 2021.

14.6.2023 Výzva na predloženie ponúk - zasieťovanie RZ ochrana pred vtákmi.

6.3.2023  Oprava názvu projektu Investície do akvakultúry 13 2021.

11.12.2022  Informácia o projekte Investície do akvakultúry - Slovryb 15 2022.

28.6.2022  Informácia o projekte Technológia pre spracovňu rýb - Slovryb 11 2020.

28.6.2022  Informácia o projekte Investície do akvakultúry 12 2020.

28.6.2022  Informácia o projekte Investície do akvakultúry 13 2020.

28.6.2022  Informácie o projekte Investície do akvakultúry 14 2020.

16.3.2022  Záznam z prieskumu trhu - pojazdný pracovný stroj a prídavné zariadenie.

1.3.2022   Výzva na predloženie CP - pojazdný pracovný stroj a prídavné náradie.

7.2.2022   Výzva na predloženie CP - siete, ochrana pred vtákmi.

13.10.2021 Záznam z prieskumu trhu - plynové kotle.

29.9.2021 Záznam z prieskumu trhu - rozvod elektriky.

27.9.2021 Výzva na predloženie CP - plynové kotle.

7.9.2021 Výzva na predloženie CP - rozvod elektriky.

29.8.2021 Záznam z prieskumu trhu - siete pre klietkový chov

29.8.2021 Záznam z prieskumu trhu - rekonštrukcia technologického zariadenia odberného objektu vody.

15.8.2021 Výzva na predloženie CP - rekonštrukcia technologického zariadenia odberného objektu vody.

13.8.2021 Výzva na predloženie CP - siete na klietkový chov rýb.

10.8.2021 Záznam č.2 z prieskumu trhu - rozvod tekutého kyslíka.

26.7.2021 Záznam z prieskumu trhu - zugské fľaše.

26.7.2021 Záznam z prieskumu trhu - ručná narezávačka.

20.7.2021 Výzva č. 2 na predloženie cenovej ponuky - rozvod tekutého kyslíka.

11.7.2021 Záznam z prieskumu trhu - rozvod tekutého kyslíka

23.6.2021 Výzva na predloženie CP - Zugské fľaše

23.6.2021 Výzva na predloženie CP - Ručná narezávačka

15.6.2021 Výzva na predloženie CP - rozvod tekutého kyslíka

26.5.2021  Záznam z prieskumu trhu - siete pre klietkový chov

26.5.2021  Záznam z prieskumu trhu - areátory turbojety

5.5.2021   Výzva na predloženie CP - siete pre KCH

5.5.2021   Výzva na predloženie CP - turbojety

4.3.2021  Záznam z prieskumu trhu - kompenzačný rozvádzač

3.3.2021  Záznam z prieskumu trhu - kalové čerpadlo

3.3.2021  Záznam z prieskumu trhu - zadný traktorový nakladač.

12.11.2020  Informácie o projekte Investície do akvakultúry - Slovryb 10/2020

12.11.2020 Informácia o projekte Technológia pre spracovňu - Slovryb 6/2019

12.11.2020 Informácia o projekte Investícia do akvakultúry - Slovryb 9/2019

25.8.2020 záznam z prieskumu trhu - pás. píla,  truhlicová  mraznička, chladiaca vitrína.

12.8.2020 záznam z prieskumu trhu - osvetlenie liahne

31.3.2020 záznam z prieskumu trhu - meranie kvalitat. parametrov vody.

28.12.2019 informácia o projekte Investície do akvakultúry Slovryb 8 2018

28.12.2019 informácia o projekte Investície do akvakultúry- Slovryb 7A 2018

13.11.2019 informácia o projekte Technológia pre spracovňu rýb – Slovryb 5 2018

6.11.2019  Záznam z prieskumu trhu-ručná odšupinovačka

17.9.2019 Záznam z prieskumu trhu - výrobník ľadu

9.7.2019   Záznam z prieskumu trhu - oplotenie prameňa

16.6.2019  Záznam z prieskumu trhu - mot. vozidlo valník

5.6.2019    Záznam z prieskumu trhu - etiketovacia váha

31.5.2019   Záznam z prieskumu trhu - tlakový čistič

29.4.2019   Záznam z prieskumu trhu - areátory.

5.4.2019     Záznam z prieskumu trhu - krmítka.

2014 II.Q. Súhrnná správa o zakázkach podľa §102 zák. o VO 

2013 IV.Q. Súhrnná správa o zakázkach podľa §102 zák. o VO    

2013 II.Q. Súhrnná správa o zakázkach podľa §102 zák. o VO 

23.4.2014      Oznámenie o predĺžení lehoty- odbahnenie

15.4.2014      Výzva na zariadenie na úsporu el. energie.  

4.4.2014        Oznámenie o predĺžení lehoty. 

31.3.2014      Výzvy na zasielanie cenových ponúk.  

 

OdbahnenieRozpočet sedimentačná nádrž, Rozpočet zemný rybník,

Vákuový baliaci stroj

Vákuové čerpadlo

 

Vyhodnotenie ponúk

Lipňové hospodárstvo Biely Potok.

Nákup mraziarenského vozidla.

  Dňa 30.04.2013 v čase o 11:00 hod. sa uskutoční otváranie časti ponúk označených ako „Kritériá“ k verejnej súťaži zadávanej podprahovým postupom na predmet zákazky: „Lipňové hospodárstvo Biely Potok“.

 

Dňa 17.05.2013 o 13:00 hod. sa uskutoční otváranie ponúk k verejnej súťaži zadávanej podprahovým postupom na predmet zákazky: „Nákup mraziarenského vozidla“.

Fotogaléria