Obstarávanie

28.12.2019 informácia o projekte Investície do akvakultúry- Slovryb 7A 2018

13.11.2019 informácia o projekte Technológia pre spracovňu rýb – Slovryb 5 2018

6.11.2019  Záznam z prieskumu trhu-ručná odšupinovačka

17.9.2019 Záznam z prieskumu trhu - výrobník ľadu

9.7.2019   Záznam z prieskumu trhu - oplotenie prameňa

16.6.2019  Záznam z prieskumu trhu - mot. vozidlo valník

5.6.2019    Záznam z prieskumu trhu - etiketovacia váha

31.5.2019   Záznam z prieskumu trhu - tlakový čistič

29.4.2019   Záznam z prieskumu trhu - areátory.

5.4.2019     Záznam z prieskumu trhu - krmítka.

2014 II.Q. Súhrnná správa o zakázkach podľa §102 zák. o VO 

2013 IV.Q. Súhrnná správa o zakázkach podľa §102 zák. o VO    

2013 II.Q. Súhrnná správa o zakázkach podľa §102 zák. o VO 

23.4.2014      Oznámenie o predĺžení lehoty- odbahnenie

15.4.2014      Výzva na zariadenie na úsporu el. energie.  

4.4.2014        Oznámenie o predĺžení lehoty. 

31.3.2014      Výzvy na zasielanie cenových ponúk.  

 

OdbahnenieRozpočet sedimentačná nádržRozpočet zemný rybník,

Vákuový baliaci stroj

Vákuové čerpadlo

 

Vyhodnotenie ponúk

Lipňové hospodárstvo Biely Potok.

Nákup mraziarenského vozidla.

  Dňa 30.04.2013 v čase o 11:00 hod. sa uskutoční otváranie časti ponúk označených ako „Kritériá“ k verejnej súťaži zadávanej podprahovým postupom na predmet zákazky: „Lipňové hospodárstvo Biely Potok“.

 

Dňa 17.05.2013 o 13:00 hod. sa uskutoční otváranie ponúk k verejnej súťaži zadávanej podprahovým postupom na predmet zákazky: „Nákup mraziarenského vozidla“.

Fotogaléria