Zrušenie konania Valného zhromaždenia

Zrušenie konania Valného zhromaždenia

Zrušenie konania Valného zhromaždenia

Vážení akcionári a pozvaní hostia,

oznamujeme Vám, že vzhľadom na aktuálne prijaté protiepidemiologické opatrenia,
v súvislosti s nákazou vírusom COVID-19,


predstavenstvo a.s. Slovryb ruší rokovanie Riadneho valného zhromaždenia 

spoločnosti, zvolané do Žiliny na deň 10. októbra 2020.


Prípadný náhradný termín konania RVZ predstavenstvo oznámi akcionárom spoločnosti
spôsobom v súlade so stanovami spoločnosti.


S pozdravom

 Ivan Orovčík
 predseda predstavenstva